Prace w pasiece

Listopad i Grudzień
Trwa okres spoczynku. Dbamy o to, żeby pszczoły nie były niepokojone przez gałęzie obijające się o ule, zwierzęta i ludzi. Zakłócanie spoczynku osłabia rodziny i może się przyczynić do wystąpienia biegunki.
więcej»
Październik
Obecność w zimujących rodzinach roztoczy Varroa destructor stanowi dla nich poważne obciążenie, dlatego warto wykonać kontrolne odymianie Apiwarolem AS. Pod ramki podkładamy papier, aby sprawdzić liczbę osypanych pasożytów.
więcej»
Wrzesień
Kończy się okres podkarmiania i przygotowania do zimy. Na zimę podkarmiamy pszczoły czystym syropem z cukru. Wszelkie dodatki leków czy wyciągów z ziół są szkodliwe i nierzadko prowadzą do śmierci rodzin podczas zimowli.
więcej»
Sierpień
Za nami najintensywniejszy rozwój rodzin pszczelich. Roztocz Varroa destructor bardzo się namnożył w rodzinach. W wielu pasiekach obserwuje się pełzające po pasieczysku pszczoły o niedorozwiniętych skrzydłach.
więcej»
Lipiec
Gorący okres miodobrania, nikt nie myśli o chorobach. Tymczasem przewożenie pszczół, przenoszenie ramek, błądzenie pszczół i rabunki niezwykle sprzyjają roznoszeniu się chorób. W rodzinach można zaobserwować objawy choroby woreczkowej, której przyczyną jest wirus. Zamarłe larwy przypominają woreczki wypełnione płynem.
więcej»
Czerwiec
Pszczoły szykują się do rojenia. Pszczelarze, walcząc z nastrojem rojowym, gwałtownie poszerzają gniazda. Niekiedy prowadzi to do zaziębienia czerwiu, a następnie rozwoju grzybicy i kiślicy. Źródłem rozprzestrzeniania się kiślicy są zakażone poidła. Choruje czerw w komórkach zasklepionych i odsklepionych. Zakażone larwy zmieniają barwę z białej na kremową, do brązowej. Przyjmują nienaturalne położenie i wydzielają charakterystyczny, cuchnąco-kwaśny zapach.
więcej»
Maj
Kończy się okres wymiany pszczół. Zdarza się, że w rodzinach jest za mało pszczół wychowujących w stosunku do ilości czerwiu. Częste o tej porze okresy chłodu sprzyjają rozwojowi w niedogrzanym czerwiu grzybicy wapiennej. Zamarły czerw ma charakterystyczny wygląd grudki wapna. W słabych rodzinach może dojść do rozwoju grzybicy kamiennej – aspergilozy.
więcej»
Kwiecień
Narasta porażenie nosemozą. Chore pszczoły są mało ruchliwe, niechętnie opuszczają ule. Nasilająca się choroba prowadzi do zamierania rodzin, którym na czas nie udzielono pomocy.
więcej»
Marzec
Po oblocie w rodzinach następuje intensywny wychów czerwiu. Sprzyja to namnażaniu się roztoczy Varroa destructor (dawniej Varroa jacobsoni). Świeżo wygryzione pszczoły może atakować żyjący w tchawkach roztocz Acarapis woodi. Wysoka temperatura, niezbędna do rozwoju czerwiu, przyspiesza mnożenie się sporowca pszczelego (Nosema apis).
więcej»
Luty
Pszczoły dokonują pierwszego oblotu wiosennego. W tym czasie możemy pobrać osypy zgromadzone na dennicy w trakcie zimowli.
więcej»
Styczeń
Zwracamy uwagę, czy przed ulami nie leżą skrzepłe pszczoły o silnie rozdętych odwłokach, czy na mostku, daszku i wokół uli nie widać brązowych plam kału. Są to objawy biegunki niezakaźnej. Przyczyny biegunki to:
więcej»

Tagi: , , , , ,

Komentarze są wyłączone.